RSS
telefon

DynaMaster

Svar: Allmänna frågor


Jag har glömt lösenordet till DynaMaster.
Genom att trycka på 'Glömt lösenord' på inloggningssidan får ni ett mail skickat till den adress som användaren är kopplad till. I mailet får ni en länk till en sida där ni kan återställa och få ett nytt lösenord. Om inte mailet dyker upp inom 10 minuter, kontrollera att mailet inte fastnat i skräppostfiltret.


Jag kan inte redigera en sida, ser endast granska.
Ert redaktörskonto har för lite rättigheter. Kontakta sidans administratör för att få utökade rättigheter.

 
Jag råkade radera en sida, hur kan jag få tillbaka sidan?
Alla sidor som raderas hamnar i papperskorgen. Ni kan återställa en sida och dess undersidor. Alla sidor/poster kan återställas.

 
Texten ser inte ut som den jag skrev in i editorn.
Om ni klistrar in text direkt från en extern källa finns det risk att det kommer med formatering som gör att sidan inte stämmer överens med editorn (formateringen kan även vara dold). Skall ni klistra in text finns det en textknapp i verktygsraden som gör att editorn rensar bort all formatering.
DynaMaster har även en egen stilmall och det kan finnas delar som visar vissa delar annorlunda från editorn.

 
Nyheten syns inte på hemsidan.
Kolla om datumet på nyheten är aktuell. Kontrollera sedan om det är rätt kategori på nyheten och på den sidan där nyheten ska visas.


Jag har skapat en kalenderhändelse men den syns inte på hemsidan.
Kontrollera om händelsen är publicerad och att datumet är aktuellt. Kontrollera att det finns en händelse kopplad till posten som innehåller ett datum. Kolla även om det är rätt kategori kopplad till kalendern.


Varför syns inte widgeten i listan när jag ska välja på sidan?
Ni har troligtvis inte publicerat widgeten. Gå till modulen 'Widgets' och redigera vald widget. Tryck sedan på 'Spara och publicera'.


Varför syns inte vår banguide på hemsidan?
Kontrollera om hålen är kopplade till en per rätt slinga. Gå till modulen 'Banguide' och till ett specifikt hål. Kontrollera att hålet är kopplat till rätt slinga.

Hur lägger vi upp en webbkamera på hemsidan?

Börja med att kontrollera vilken typ av webbkamera ni har och hur den fungerar. Ni vill kunna generera en bild som sedan kan läggas in på hemsidan.

 

Vädret på hemsidan verkar visa fel ort, hur ändrar vi detta?

Gå till modulen 'Widgets' och leta upp er väderwidget. Redigera denna och kolla vilken adress ni skrivit in. Är den felaktig går ni in på www.yr.no och söker upp er stad. Klicka er in på den och kopiera adressen. Klistra sedan in denna adress i väderwidgeten.

 

Har lagt in en länk på en sponsor men fungerar inte då den går till vår hemsida.

Kontrollera adressen genom att gå till modulen 'Sponsorlimpa' och välj er sponsor. Redigera och kolla vilken adress. Troligtvis har ni glömt http:// framför adressen vilket gör att DynaMaster tror att det är en intern adress.

 

Svar: Bilder och dokument

Har beskurit bilden men ser fortfarande den gamla bilden.
Ni behöver troligtvis tömma er cache på datorn. Då det är samma bild som beskärs förstår inte webbläsaren att bilden har förändrats och kommer inte ladda in den nya bilden.

 
Varför är vår toppbild suddig/oskarp?
Då toppbilden sätts till 100% av bredden kan ni ha laddat upp en bild med för låg upplösning. Ett bra mått på toppbilder är att ha en bredd på 1920px. Tänk på att försöka hålla nere storleken på bilden så att sidan inte blir så tung att ladda.

 
Hur får jag alla bilder i en trippelwidget att bli lika höga?
Välj ett bildförhållande som passar på alla bilder exempelvis 16:9. Lägg in varje bild och beskär med detta bildförhållande. Om ni redan har lagt in två bilder får ni beskära om dessa med samma förhållande som den tredje.

 
Hur mycket lagringsutrymme har vi för mediabiblioteket?
Om ni går till fliken 'Mediaarkivet' kan ni se hur mycket lagringsutrymme ni har och hur mycket ni har använt.

 
Vi har använt samma bild på flera sidor, kan jag enkelt ändra bild?
Gå till 'Mediaarkivet' och hitta bilden ni vill ersätta. Ni kan se på vilka sidor bilden används längre ner. Välj byt bild och ladda upp en ny bild. Nu kommer den nya bilden att ersätta den befintliga bilden.


Hur stora bilder kan vi lägga upp på hemsidan?
Egentligen finns det ingen begränsning men tänk på att ju större bilder ni laddar upp desto längre tid tar det att generera sidan för era besökare. Har ni dessutom flera tunga bilder på sidan kommer sidan att upplevas som väldigt seg. Ett bra mått är att en bild inte ska överstiga 1mb.

 

Svar: Nyhetsbrev

Nyhetsbreven vill inte skickas iväg.
Kontrollera om nyhetsbrevet är publicerat och att datumet är aktuellt. Kolla sedan på fliken längst upp 'Utskick' och se status på ert utskick. Ni kan även se på er dashboard om det finns något felmeddelande.

 
Kan vi se vem som har öppnat ett nyhetsbrev och annan statistik?
Vi har ingen statistik på om någon har läst, öppnat eller tryckt på vissa länkar. Om besökaren läser webbversionen kan vi se statistik på Google Analytics.

 
Kan jag få samma färg på varje nyhetsbrev?
Nej, inte automatiskt. Skapa ett nytt nyhetsbrev och döp detta till exempelvis Färgmall. Kom ihåg vilken mall ni har valt när ni skapade nyhetsbrevet. Under fliken 'Avancerat' kan ni välja era färger tills ni är nöjda. Nästa gång ni ska skapa ett nyhetsbrev väljer ni att skapa ett nytt nyhetsbrev med samma mall som tidigare. Välj sedan 'Kopiera data' och välj färgmallen som ni nyss skapat. Nu kommer alla färgval att finnas med. Tänk på att ändra namnet på nyhetsbrevet samt dess urlnamn.

 
En medlem får inte sitt nyhetsbrev som vi skickat.
Säkerställ att mailadressen som anges som avsändare finns på riktigt då en del epostklienter stoppar mail från obefintliga källor. Fortsätt med att kolla så att personen har rätt mailadress i GIT. Kontrollera att personen inte råkat välja att vara anonym på Min Golf. Ni kan kontrollera om mailet har skickats genom att gå till fliken Utskick. Gå till det valda utskicket och kontrollera om personen finns med i listan. Be personen kolla i sin SPAM-korg om mailet ligger där.

Tills sist kan ni kontakta vår support inom fem dagar från utskicksdatum då vi för logg över alla utskick.

 
En gammal medlem får fortfarande vårt nyhetsbrev trots att vi raderat personen från GIT.
Den vanligaste orsaken är att andra medlemmar i familjen har haft samma adress men glömt ändra.

Det kan även vara så att personen finns med på andra listor som ni skickat nyhetsbrevet med, istället för att använda en GIT-lista. Medlemslistorna synkas varje natt. Skulle den gamla medlemmen fortfarande få nyhetsbrev trots ovanstående kontroller så kontakta oss – då tittar vi på ärendet.


Hur lägger vi till nya listor med GIT-koppling?
Gå till fliken 'Administration' och välj 'Externa prenumeranter'. Skapa en ny plugin genom att välja GIT-listan. Sedan väljer ni de uppgifter ni vill ha och sparar. Gå till prenumerationslistor och skapa en ny. Tipset är att skapa ett med samma namn som pluginet. Gå till fliken 'Plugin' och kryssa pluginet.

 
Hur ofta uppdateras GIT-listorna för mailutskick?
Synken körs varje natt och kan manuellt synkas av EVRY Helpdesk vid behov.

 
Hur skapar vi en intern lista för exempelvis våra sponsorer?
Gå till fliken 'Administration' och 'Prenumerationslistor'. Skapa en ny lista, kryssa i 'Intern' och sedan 'Spara'. Gå sedan till prenumeranter och import. Klistra in alla mailadresser och kryssa i den nya listan. (Observera att filtypen som stöds är .xlsx)

 
Hur skapar vi en publik lista så att våra besökare kan anmäla sig till vårt nyhetsbrev?
Gå till fliken 'Administration' och 'Prenumerationslistor'. Skapa en ny lista, sedan spara. Gå sedan till prenumeranter och import. Klistra in alla mailadresser och kryssa i den nya listan. (Observera att filtypen som stöds är .xlsx)

 

Svar: Säkerhet

Hur skyddar vi en sida så endast medlemmar kommer åt sidan?
Gå till sidbyggare och redigera den sida ni vill skydda. Det finns en flik som heter 'ACL'. Kryssa först i rutan 'Skydda denna sida' samt 'GIT'. Alla undersidor till denna sida blir automatiskt skyddade.


Kan vi skapa skyddade sidor för specifika grupper, exempelvis styrelsen?
Gå till fliken 'Administration' som ni hittar längst upp. Tryck på 'Användargrupper' och skapa en ny, döp till exempelvis Styrelsen. Klicka på 'Användare' och leta reda på den användare det gäller och lägg till behörighet för den nyss skapade Styrelsen. På sidan som ska skyddas går du till fliken 'ACL' och väljer 'Skydda denna sida' samt vilken grupp som har tillträde till sidan.


Hur skyddade är dokumenten på de skyddade sidorna?
Tänk på att dokument som finns i mediearkivet inte går att skydda utan är tillgängligt för alla som har tillgång till verktyget. Ni kan lägga upp dokument på skyddade sidor och på så vis skydda dokumenten externt. Vi rekommenderar inte att ladda upp känsliga dokument i DynaMaster.