OnScreen Vision

 

Viktig information om OnScreen Vision
(Tv-visning och besökssystem)

 

2022-09-30
Till ansvarig för er tv-visning/besökssystem
Vi kontaktar er angående produkten OnScreen Vision, som vi kommer att avveckla. 

Produkten bygger på tekniker som idag är omoderna och svåra att hålla uppdaterade. 

Vi vill härmed informera er om att vi kommer att stänga ner produkten 2022-12-31 och avtal kopplade till produkten inte kommer att förnyas.  

 

Med vänliga hälsningar, 
Martin Falkfält
Head of Golf CX
martin.falkfalt@tietoevry.com