Ny version av DynaMaster (5.2.9)

Relasenotes 5.2.9

Buggar som är åtgärdade

 • Editering av prenumerantlista visade dubletter av prenumeranter (DM-729).
 • Booking: Avbokade bokningar kunde under vissa omständigheter hamna med i ett välkomstutskick (DM-733).
 • Booking: I en del fall gick det ej att radera ett upplagt schema (DM-737).

Ny funktionalitet

 • Booking: Om en avbokning sker på ett fullt event så flyttas nu första reserven till bokningslistan men står som obekräftad (tills att admin godkänner). Om admin nekar bokningen så flyttas nästa reserv (DM-739).
 • Booking: En avbokningsbekräftelse kan nu skickas till eventadministratören om en besökare avbokar sig från ett event (DM-751).

Golfspecifika åtgärdade buggar:

 • Booking: Eventmallarna krävde rubrik i ’Ytterligare Info’ för att löptext skulle synas (DM-746).
 • Booking: Justeringar för utseende på Bookingkalender är gjord (DM-760).
 • Booking: Om ett event hade obegränsat med platser syntes det som om 0 platser var lediga i översikten på Booking Eventlistemallen (DM-745).
 • Sponsorsidan har fått en uppfräschning (DMG-334).
 • Booking: Bookingmallen listar nu tillfällen i ett schema med start på närmsta datum (DM-744).

Golfspecifik ny funktionalitet & förbättringar

 • Nu finns det möjlighet att lägga in sponsorer på Splash-mallen (DM-749).