Viktig ändring för webbmailen!

 

Det finns en viktig ändring som behöver göras på webbmailen. Den behöver göras för att inte användarnamnet och svarsadressen ska bli fel.

 

  1. Gå in på webbmailen.

  2. Klicka på ”Personliga inställningar”

  3. Klicka på ”Profiler”

  4. Markera det som finns i vänsterrutan under ”Visa namn”.

  5. I högerrutan kommer det nu upp det namn som visas på mailen som skickas. Ändra detta till det som du vill ska visas som avsändare på mailen. Ändra även e-postadressen på raden under.

  6. Klicka sedan på ”Spara”.