Denna guide hjälper dig att göra korrekta inställningar för din e-post i Outlook Express. Bilderna visar en engelsk version av programmet.

 

1. Starta Outlook Express

2. I menyraden finner du ett menyval som heter Verktyg eller Tools. Klicka på menyn för att få fram alla menyval. Välj sedan " Accounts".

3. Välj sedan fliken "Mail". Vill ni ändra ett befintligt konto markerar ni kontot och klicka på "Properties".
Hoppa i såna fall till punkt 11.
Om ni vill lägga till ett nytt konto klickar ni på knappen "Add" och väljer sedan "Mail" från menyvalen som visas.

4. Fyll i namnet som ska stå som användare på mailen som skickas från kontot.

4. Fyll i namnet som ska stå som användare på mailen som skickas från kontot.

5. Fyll i E-postadressen för kontot och klicka på "Next".

6. Välj därefter "POP3" som "incoming server". Skriv in "mail.systeamhalmstad.se" som "Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server".
Som "Outgoing mail (SMTP) server" använder ni er internetleverantörs smtp-server. Exempelvis använder Telia "smtprelay1.telia.com".

Om ni flyttar er dator ofta mellan olika platser kan ni testa med att använda vår smtp server. Använd i såna fall "mail.systeamhalmstad.se" som utgående server. Använd port 1025 (inställningen görs senare under punkt 10).

Klicka på "Next".

7. Fyll sedan i era kontouppgifter. Användarnamnet är på formen "m-xxxx" och lösenordet består av 8-10 tecken.

Klicka på "Next".

8. Därefter är de första inställingarna gjort. Klicka på "Finish".