Konfigurera din e-post för Outlook 2003

Denna guide hjälper dig att göra korrekta inställningar för din e-post i Outlook 2003. Bilderna visar en engelsk version av programmet. Inställningarna ser ungefär likadana ut i tidigare versioner av Outlook.

 1. Starta Outlook 2003.

 

2. I menyraden finner du ett menyval som heter Verktyg eller Tools. Klicka på menyn för att få fram alla menyval. Välj sedan "Email Accounts".

 

3. I nästa ruta som kommer fram finns valet om man vill lägga till ett nytt e-postkonto eller redigera ett befintligt.
Om ett befintligt ska redigeras, kryssa för "View or change existing e-mail accounts" och klicka på "Next". Hoppa sedan till punkt nr 5 i denna guide. Om ett nytt konto ska läggas till, välj "Add a new e-mail account" och klicka på "Next".

 

 

 

 

4. I nästa ruta, kryssa för "POP3" och klicka på "Next".

 

5. Nästa ruta innehåller inställningarna för e-postkontot. Där fyller ni i ert namn och vilken e-postadress som används. I fältet för "User Name" skriver ni i ert användarnamn som är på formen "m-xxxx". Lösenordet består av 8-10 tecken.
Som "Incoming mail server (POP3)" skriver ni in "mail.systeamhalmstad.se".
Som "Outgoing mail server (SMTP)" använder ni er internetleverantörs smtp-server. Exempelvis använder Telia "smtprelay1.telia.com".

Om ni flyttar er dator ofta mellan olika platser kan ni testa med att använda vår smtp server. Använd i såna fall "mail.systeamhalmstad.se" som utgående server. Använd i såna fall port 1025 (klicka på "More settings" för denna inställning).

 

6. Klicka sedan på "More settings" och välj därefter fliken "Outgoing server". Kryssa för "My outgoing server (SMTP) requires authentication" och kontrollera att "Use same settings as my incoming server" är vald.

 

7. Välj "Ok" och sedan "Next" i rutan bakom.

 

 

8. Klicka sedan på "Finish" i sista rutan och inställningarna är klara.