Inställningar för nya mailkonton

Denna guide beskriver generellt vilka inställningar ni ska göra i er mailklient. För att se hur man gör i ett specifikt e-postprogram, se de andra frågorna.

Användarnamn: m-xxxx
Lösenord: xxxxxxxxx Lösenordet består av max 10 bokstäver

Inkommande server: mail.systeamhalmstad.se
Utgående server: (SMTP): Här kan ni antingen välja den SMTP-server som er internetleverantör har eller vår. Vår SMTP-server är mail.systeamhalmstad.se. Väljer ni att använda vår SMTP-server måste ni kryssa i Autentisering av utgående server och sätta porten till 25 eller 1025. Om ni ofta flyttar er dator till olika platser och nya nätverk kan det vara användbart att använda vår smtp-server. Bredbandsbolaget blockerar dock även port 1025, så om ni har dem som internetleverantör måste ni använda deras smtp-server.

Några internetleverantörers smtp-servrar:
3 (tre): smtp.tre.se
Bredbandsbolaget: smtp.bredband.net
Bredband2: smtp.brikks.com
Glocalnet : smtp.glocalnet.net
Rix Telecom: smtp.rixmail.se
Tele2: mail.tele2.se, kräver authentisiering med dina inloggningsuppgifter från Tele2.
Telia: smtprelay1.telia.com
Telenor: smtp.telenor.se