Hur kommer jag åt webbmailen i det nya e-postsystemet?

 

Den nya adressen för webbmailen är http://webmail.systeamhalmstad.se. Där loggar ni sedan in med de nya inloggningsuppgifterna som ni fått.