Hur kommer jag åt mina gamla mail från webbmailen?

 

Jag har sparat en massa mail i Infogates webbmail. Hur kommer jag åt dessa nu när ni bytt mailsystem?

Ni kommer fortfarande åt dessa mail på http://webmail.infogate.se . Där loggar ni in med era gamla uppgifter som gällde för Infogates mailsystem.