OnCourse

Kontakta oss för nyinstallatioon, ni kommer då att få ett mail med instruktioner.

Tänk på att support på produkten inte innefattar ert nätvärk, brandvägger eller nyinstallationer av program om ni byter dator.
För detta tillkommer konsultkostnader om vi skall hjälpa till med det.

Generell information

Effektiv banskötsel
OnCourse är ett administrativt program speciellt utvecklat för Banchefer, Head greenkeepers och deras medarbetare. Systemet underlättar allt administrativt arbete avseende planering, uppföljning och rapportering. OnCourse är lätt att använda och gör det möjligt att planera personalens arbete vilket ger mer tid över för eget arbete ute på banan.

Kontroll över tid och kostander
Programmet kan användas för att effektivisera tim- och tidredovisning, hålla reda på maskiner och maskinkostnader samt planera gödning och kalkylera gödselåtgång.

Användarvänligt och indelat i moduler
OnCourse är mycket användarvänligt och uppbyggt i delar, sk moduler. Rapport-hanteringen är mycket kraftfull och gör det enkelt att ta fram t.ex. pdf-filer direkt ifrån programmet och som enkelt med tex e-post kan skickas iväg. Rapporterna är detaljerade och välstrukturerade och kan därmed presenteras för klubbens ledning för att stärka era tankar om t.ex. en nyinvestering av en maskin.

De olika modulerna i OnCourse innehåller

 • Personal - Spara uppgifter om de anställdas lön, övertidsersättning,
  genomgångna utbildningar och tagna certifikat samt krisinformation.
 • Tidrapportering - Låt varje anställd mata in sin arbetade tid med olika arbets-uppgifter och maskiner och ta fram månatliga löneunderlag på väldigt kort tid.
 • Dagbok - Planera dagen samt lagra uppgifter om väder och jämför detta över åren.
 • Maskin - Inventarieförteckning på alla maskiner där man lagrar investerings-kostnader tillsammans med utförd eller planerad service. Detta ger en snabb överblick på totalkostnader för olika maskiner.
 • Lager - Används tillsammans med t.ex. maskinmodulen för att hålla en aktuell förteckning på lagernivå på reservdelar och för att enkelt ta fram beställnings-underlag på detta. Kan även användas för att kunna se mängd bekämpnings-medel i lager.
 • Leverantör - Lista med kontaktuppgifter.
 • Hål/Bana - Förteckning och statistik på alla ytor som finns på alla banans hål.
 • Banskötsel - Planera, mata in och följ upp den gödning som skall appliceras på olika ytor på banan, greener, fairways, utslagsplatser etc. Med hjälp av dessa uppgifter kan man lätt ta fram totalmängd gödning som behövs under ett år för att se att det bl.a. stämmer med lämplig växtnäringsnivå. Därtill optimera era inköp.
 • Rapporter - Ta fram listor och statistik på alla information som finns i systemet, tex komplett löneunderlag eller växtnäringsrapport.