GIT TV - Visning

Generell information om GIT TV-visning

Golfens displaysystem
OnScreen GIT är ett displaysystem anpassat efter dagens högupplösande LCD TV i widescreenformat (16:9). OnScreen GIT (också benämnd som GIT-TV-visning) är speciellt anpassad för golfklubbar och är helintegrerad med GIT. Information om starttider, resultat och tidbokning hämtas direkt från GIT.

En mer levande TV-visning
Fördelarna med GIT TV-visning är många. Visning av nyhetsflöden från tex golf.se (RSS), högupplösta filmer, start- och resultatlistor, tidsbokning med ankomstmarkering samt aktuellt väder.

Med en extra visningspunkt gör det möjligt att tex visa tidsbokningslistan på en skärm i receptionen och start- och resultatvisning på en skärm i restuarangen. Det krävs en visningsdator till varje skärm för att göra det möjligt att styra olika information på de olika skärmarna. Har ni dock behov att få ut samma info till flera skärmar, tex i restaurangen och skärmarna inte är placerade så långt ifrån varandra (10 m) så kan de två skärmarna dela samma signal från en visningsdator.

Enkelt handhavande och utökat mervärde
Enkelt administration via webben tillsammans med knivskarp bild och bättre dynamik gör det attraktivt för både golfare, annonsörer och sponsorer.

Det är mycket enkelt att skapa olika visningsprojekt som man därefter enkelt löpande kan uppdatera och publicera till de olika visningspunkterna.

Hårdvara
Vi erbjuder klubbarna en färdig visningsdator som består av en mini-pc med dedikerad grafik, installerad mjukvara med support och övervakning. Klar att koppla in!

Pris ex  Dell-dator med SSD-disk 6500kr + 2500kr/år/visningspunkt  (support och övervakning). 
 
Rekommendationer
När det gäller val av TV rekommenderas att skärmen klarar minst upplösningen 1360*768 i native (pixel/pixel) på den ingång som används, tex HDMI. Den upplösningen är optimal i förhållande till prestanda och bildkvalité även om OnScreen anpassar sin visning automatiskt till den upplösning som visningsdatorn och skärmen klarar av.