Digitala Scorekort

Banguide, ändringar , privatpersoner.

Gällande banguide i OnTag-appen så ingår hemmaklubbens banguide. Övriga banor kan spelaren få åtkomst till via en prenumeration hos App-store eller Google pay.
Är det något som ska justeras om ni ändrat något på banan eller hålordning skall ni skicka in text och bild som gör det möjligt för oss att förstå era ändringar.

Privatpersoner skall skicka in sina frågor via appens feedback eller på sidan ontagscorekort.se

En vanlig företeelse är att de behöver logga ut och in i appen om de inte gjort det på ett bra tag. På så sätt får de en fräsch koppling för att hämta just deras data för att skapa scorekort m.m.

Hur man geotaggar en bana

För golfarna

Själva appen är byggd för att vara så enkel som möjligt att hantera. Så långt som möjligt tror vi att spelarna klarar sig själva. Hjälp gärna spelarna vid incheckning första gången så de klarar sig själva nästa gång. Exempel på frågor ni kan ställa:

Har ni laddat hem appen ”OnTag Scorekort” från App Store / Google play?

Har ni rätt telefon? – Se vilka som stöds i App-store eller på Google play.

Loggat in med ert Golf-Id och Min Golf-lösenord? – vid problem hänvisa till mingolf.se

Har ni internetkontakt/4G-täckning? – upplys ev om klubbens eget trådlösa nätverk

Kommer inget scorekort i mobilen? - tryckt på Refreshknappen inne i appen?

Om spelaren har andra frågor om appen eller vill skicka ris och ros till oss på tietoEVRY så kan hen klicka på hjälp i appen och blir då länkad till appens egen site www.ontagscorekort.se.

Svar

Vi på klubben har dålig 4G täckning på banan, hur kan vi då använda systemet?
Appen kräver endast internetanslutning då scorekortet läses in (öppnas i appen). Så om ni på klubben har 4G-täckning eller ett bra trådlöst öppet nätverk i klubbhuset så kan golfarna öppna scorekortet i appen innan de går ut på banan. Scoreföringen i appen kan därefter ske utan internetkoppling ute på banan. Appen synkroniserar data mot centrala servern automatiskt så fort den sen har internetkontakt igen. Detta görs i bakgrunden.

När vi trycker på scorekortsknappen i tidbokningen, kommer inget scorekort?
Den bokade personen måste ha ett svenskt Golf-Id. Övriga länders golfare kan i dagsläget inte använda appen. Spelaren måste också laddat hem appen och loggat in med sitt Golf-Id första gången så denne blir registrerad i systemet. Appen behöver efter att man loggat in första gången inte vara igång för att scorekortet ska skickas till personen. Scorekortet kommer automatiskt nästa gång spelaren startar appen. Om det fortfarande inte fungerar, kontrollera att ett pappersscorekort kommer ut. Om inte, kontrollera inställningarna i OnTag samt att ni har en slinga kopplad till banan som spelaren är inbokad på. I annat fall ber vi er på klubben kontakta vår support.
 
Finns det en app för Windows Phone?
Appen finns endast för iPhone och Android.