Digitala Scorekort

Viktig information till er som använder OnTag Scorekort på en iOS-enhet

Hur man geotaggar en bana

För golfarna

Själva appen är byggd för att vara så enkel som möjligt att hantera. Så långt som möjligt tror vi att spelarna klarar sig själva. Hjälp gärna spelarna vid incheckning första gången så de klarar sig själva nästa gång. Exempel på frågor ni kan ställa:

Har ni laddat hem appen ”OnTag Scorekort” från App Store / Google play?

Har ni rätt telefon? – golfaren måste lägst ha en iPhone 4 (iOS 7.0 eller senare) eller en Android-telefon (Android 2.2 eller senare)

Loggat in med ert Golf-Id och Min Golf-lösenord? – vid problem hänvisa till golf.se

Har ni internetkontakt/3G-täckning? – upplys ev om klubbens eget trådlösa nätverk

Kommer inget scorekort i mobilen? - tryckt på Refreshknappen inne i appen?

Om spelaren har andra frågor om appen eller vill skicka ris och ros till oss på EVRY så kan hen klicka på hjälp i appen och blir då länkad till appens egen site www.ontagscorekort.se.

Svar

Vi på klubben har dålig 3G täckning på banan, hur kan vi då använda systemet?
Appen kräver endast internetanslutning då scorekortet läses in (öppnas i appen). Så om ni på klubben har 3G-täckning eller ett bra trådlöst öppet nätverk i klubbhuset så kan golfarna öppna scorekortet i appen innan de går ut på banan. Scoreföringen i appen kan därefter ske utan internetkoppling ute på banan. Appen synkroniserar data mot centrala servern automatiskt så fort den sen har internetkontakt igen. Detta görs i bakgrunden.

När vi trycker på scorekortsknappen i tidbokningen, kommer inget scorekort?
Den bokade personen måste ha ett svenskt Golf-Id. Norrmän, danskar och finnar kan i dagsläget inte använda appen. Spelaren måste också laddat hem appen och loggat in med sitt Golf-Id första gången så denne blir registrerad i systemet. Appen behöver efter att man loggat in första gången inte vara igång för att scorekortet ska skickas till personen. Scorekortet kommer automatiskt nästa gång spelaren startar appen. I appens inställningar kan också golfaren avaktivera att man inte önskar digitala scorekort så den inställningen måste kontrolleras. Om det fortfarande inte fungerar, kontrollera att ett pappersscorekort kommer ut. Om inte, kontrollera inställningarna i OnTag samt att ni har en slinga kopplad till banan som spelaren är inbokad på. I annat fall ber vi er på klubben kontakta vår support.

Går det köra digitala scorekort på tävlingar?
 
Ja det går att använda appen för tävling. Klubben ställer in i Nya GIT Tävling om de skall använda digitala scorekort och scoreföring på respektive tävling. I Appen finns en egen flik för mina tävlingsscorekort.
 
Finns det en app för Windows Phone?
Appen finns endast för iPhone och Android. Vi följer noga utvecklingen kring Windows Phones men i dagsläget finns bara 2% användare och därför kommer inte en app att utvecklas under 2016.