Skapa prenumerantlista GIT

En prenumerantlista med filtrering av medlemmar i registret är en bra funktion att utnyttja i DynaMaster. Filtreringen sker i en plugin med diverse inställningar som sedan används i en prenumerantlista för utskick av nyhetsbrev.

 

1. Börja med att klicka på Administration och välj Externa prenumeranter. Därefter klickar du på Skapa.

2. Se till så att alternativet GIT-medlemmar är valt och klicka på Ok.

3. Nu har du kommit in i den plugin du håller på att skapa. Aktivera genom att klicka i rutan för detta och namnge sedan din plugin till något lämpligt för ändamålet. Därefter väljer du värden på filtreringarna som är följande: Kön, Medlemstyp, Undre och övre hcp-gräns, Undre och övre åldersgräns. Klicka på Spara när du är klar med inställningarna.

Nu är en plugin skapad med önskade filtreringar och sammanställs efter den är sparad.

4. Nu är det dags att skapa en prenumerantlista där den nya plugin ska in. Börja med att klicka på Prenumerantlistor och därefter på Skapa.

5. I första vyn väljer du att namnge den nya prenumerantlistan till ett lämpligt namn som är enkelt att hitta när nyhetsbrevet ska skickas. Låt rutan för intern prenumerantlista vara tom.

6. Klicka på Plugin och välj därefter den plugin som du skapade inledningsvis. Klicka på Spara.

Nu är även prenumerantlistan klar att använda och sammanställningen kommer efter att den är sparad.

7. När du nu har ett nyhetsbrev att skicka till en specifik målgrupp väljer du den aktuella prenumerantlistan vid utskick. Prenumerantlistan innehåller då den plugin som sköter filtreringen av medlemsregistret.

 

Notera att det är det aktuella registret som synkats mot GIT kl 02:00 vid starten på dygnet. Det innebär att förändringar i medlemsregistret som sker under dagen kommer med i nästa nattliga synk. Om det finns ett behov att uppdatera medlemsregistret i DynaMaster under dagtid, kontakta oss på supporten så gör vi en manuell synk för er golfklubb.