Importera mottagare i prenumerantlista

Vid utskick till ett större antal personer som inte finns i GIT går det alldeles utmärkt att importera mottagare från en excelfil.

 

1. Börja med att välja ut eller skapa en manuell prenumerantlista. Här väljer vi att arbeta vidare med prenumerantlistan vi skapade i en tidigare guide, Skapa manuell prenumerantlista. Säkerställ så den tänkta prenumerantlistan har valet Intern vald.

 

2. Klicka på Prenumeranter för att få upp vyn nedan. Klicka sedan på Importera Excel-fil.

 

3. Nu kommer det en dialogruta som ber dig att ladda upp excel-filen med följande förutsättingar:

 

4. Säkerställ att du har en excel-fil med följande fält: E-post, Förnamn, Efternamn. Den behöver vara sparad i filformat .xlsx. Se nedan.

 

5. Klicka på Välj fil och lokalisera excel-filen på datorn. Klicka därefter på Importera.

 

6. Nu är mottagarna importerade och en översikt visas på prenumerantlistan. Denna prenumerantlista med importerade mottagare kan nu användas vid utskick av nyhetsbrev.